Paskelbta

UAB „Termoefektas“ 100 % akcijų pardavimas

Komercinių pasiūlymų rinkimo tvarka parduodamos UAB „Termoefektas“ (k. 304428193) 100 vnt. akcijų, kurių nominalioji vertė – 2500,00 Eur.
Pardavimo kaina – ne mažesnė nei 2500,00 Eur.
Komerciniai pasiūlymai renkami el. paštu info@mindas.lt iki 2023-09-29, 23.59 val. Teikiant pasiūlymą būtina nurodyti pirkėjo duomenis (vardą, pavardę/juridinio asmens pavadinimą, asmens kodą, elektroninio pašto adresą, gyvenamosios vietos/buveinės adresą). Pasiūlymas turi būti pasirašytas elektroniniu arba fiziniu parašu, pridedant pasiūlymą teikiančio asmens atstovavimo teisę pirkti pagrindžiančius dokumentus, jei pasiūlymą teikiantis asmuo pasiūlymą teikia ne pats tiesiogiai. Pasiūlymai neatitinkantys reikalavimų bus laikomi nepateiktais.
Daugiau informacijos tel. +37067480991