Paskelbta

Komercinių pasiūlymų rinkimo tvarka, už didžiausią pasiūlytą kainą, parduodami Biuro baldai (stalai ir spintelės) (toliau – Turtas).
Pasiūlyme įsigyti Turtą privalomai turi būti nurodyti šie duomenys ir jie pateikiami tokia tvarka:

  1. Pasiūlymą pateikusio asmens duomenys (vardas, pavardė/juridinio asmens pavadinimas, asmens kodas/juridinio asmens kodas, gyv. vietos/buveinės adresas, elektroninio pašto adresas).
  2. Pasiūlyme turi būti nurodyta siūloma Turto įsigijimo kaina.
  3. Pasiūlymas turi būti pasirašytas elektroniniu arba fiziniu parašu ir atsiųstas el. paštu info@mindas.lt. Nepasirašyti pasiūlymai nebus svarstomi ir vertinami.
  4. Pasiūlymai įsigyti Turtą renkami iki 2024 m. liepos 23 d. 23.59 val.
    Daugiau informacijos mob. +370 674 80991